20

Máy Định Tâm

1.450.000 

Máy khoan dưỡng

1.000.000 

Máy khoan gọng

1.700.000 

Máy mài tay Langchi

2.400.000