Th5.28

Bảo dưỡng máy mài kính LE-800P sau hơn 1 năm sử dụng

Bảo dưỡng 1 năm Máy mài LE800P cho khách hàng.

Trộm vía máy chạy ổn định, hoạt động tốt, suôn sẻ không vấn đề gì

Nghe Bác khách nói vài tháng một thùng dưỡng thế này là em Hoan Hỉ lắm ạ

Liên hệ 0833726888 để được tư vấn

Leave Comments